NEN 3140 keuringen

 

 

De ARBO wet (arbeidsomstandighedenwet) is bedoeld om de veiligheid van de werknemer op de werkplek te garanderen. In de norm NEN-EN 3140 worden de veiligheidseisen en testen met betrekking tot de elektrische apparaten en machines verder uitgewerkt.

 

Elektrisch materieel, ge´soleerd handgereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en verplaatsbare leidingen (kabelhaspels, verlengkabels) moeten worden gecontroleerd. De keuringen moeten periodiek, minimaal  1 x per jaar, of vaker, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en na iedere reparatie of modificatie plaatsvinden.

 

Het arbeidsmiddel wordt na goedkeuring voorzien van een keuringssticker of een keuringscertificaat.